1. Nastavitev “Permalinkov”

WordPress ustvarja “permalinke” oziroma URL-je, ki niso dobro strukturirani. Privzeto vstavi datum in ime v URL.
http://wp.dev/2016/11/03/hello-world/

Google bolje pozicionira URL-je, ki v obajvi vsebujejo naslov in ključne besede. Prav tako so priporočljivi krajši URL-ji.
http://wp.dev/hello-world/

“Permalinke” lahko v nastavitvah spremenite v “Post name”.

V kolikor ste URL objavili, nikoli ne psreminjajte “permalink” strukture. Povezave lahko postanejo neuporabne in uporabniki, ki bodo delile te povezave v socialnih omrežjih, ne bodo mogli usmerjati prometa na vašo spletno mesto.

  1. Vedno uporabljajte ključne besede

Pri izdelavi spletne strnani, se morate vedno osredotočiti na ključne besede. Z uporabo Toast SEO vtičnika lahko nastavit ključno besedo o kateri bomo pisali na strani. Ključno besedo je potrebno čim večkrat vključiti v vsebino na spletnem mestu.

  1. Pomen ključnih besed v naslovu

Pomembno je, da se osredotočite na ključno besedo, tako na spletni strani, kot tudi v naslovu. Posebej priporočljivo je, v kolikor je možno, da ključno besedo postavite na začetek naslova, kar bo imelo večjo težo pri iskanju. Ključne besede v naslovu ne vplivajo samo na SEO, temveč tudi na CTR (razmerje med prikazi in kliki). Dobro strukturirani naslovi priporomrejo tudi do 20% povečanja CTR.

A/B test različnih naslovov je eden izmed načinov povečanja CTR, kajti preverili boste, katero vsebino Google azna kot relevantnejšo.