SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih ponuja podjetje IDEJA21, Matjaž pintarič s.p., s sedežem na naslovu Zimica 14, 2242 Zgornja Korena (v nadaljnjem besedilu: IDEJA21) oziroma pri vseh pravnih in poslovnih odnosih med avtorjem in naročnikom, razen kadar se avtor in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so temelj vseh pogodb, ki jih skleneta avtor in naročnik.

ODDAJA NAROČILA

Naročilo naročnik odda po elektronski pošti ali preko spletnega obrazca(izjema po telefonu). Z oddajo naročila, je naročnik seznanjen s pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Pod pravno formalno veljavno naročilo spadata elektronska pošta (email) in telefonski dogovor. Z oddajo naročila se strinjate z našimi pogoji poslovanja ter se obvezujete, da boste svoje obveznosti poravnali v roku in skladno s pogoji.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, objavljene na spletnem mestu www.ideja21.si so last podjetja IDEJA21, Matjaž Pintarič s.p. in so avtorsko zaščitene. Brez pisnega soglasja lastnika je prepovedano kakršnokoli kopiranje, shranjevanje, razmnoževanje ali druga uporaba vsebin spletne strani. Vsi podatki, izdelki in podatkovne baze so last podjetja IDEJA21. V primeru kršitve tega določila imamo pravico naročniku zaračunati ustrezno uporabnino dela.

Za gradivo, ki ga naročnik storitve dostavi podjetju (fotografije, besedilo ipd.) za izvajanje storitve (oblikovanje, izdelava spletne strani ipd.), odgovarja naročnik. V kolikor priskrbljeno gradivo krši zakon o avtorskih pravicah, za to odgovarja naročnik storitev.

CENE IN OBRAČUN STROŠKOV

Vse cene (na spletni strani in v vseh informativnih ponudbah ter izračunih) so navedene v EUR in brez DDV saj nismo zavezanec za DDV. Izvajalec vse svoje storitve obračuna skladno s cenikom podjetja, in sicer na dan opravljene storitve(ali pogojno z drugim terminom dogovorjenim s stranko). Strošek morebitne dostave tiskovin ali DVD-jev se obračuna po ceniku. Oblikovanje, grafično pripravo ali izdelavo spletne strani zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v 45 minutnih intervalih.

Podjetje IDEJA21 je upravičeno zaračunati višjo ceno v primeru, če je končni porabljen čas večji od predvidenega, tudi po tem, ko je bila cena že dogovorjena. Pred potrditvijo naročila zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, v nasprotnem primeru za reklamacije stroškov storitev ne odgovarjamo. PRIDROŽUJEMO SE PRAVICI K SPREMEMBI CEN.

Za vsako večjo storitev (beri nad 150€) se plača akontacija v višini 50% končne postavljene cene(razen v primeru, ko je dogovorom med podjetjem IDEJA21 in naročnikom drugačen).

Če se opravljena storitev na plača v 7 dneh po končanju projekta(beri: ko stranka pisno potrdi da je stran končana ali s drugimi besedami, ki se smatrajo kot beseda končano) ima podjetje IDEJA21 pravico do povišanja končne cene za 20% prejšnje cene.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Ta izjava o varovanju zasebnosti opredeljuje zbiranje in uporabo podatkov o obiskovalcih spletnega mesta.

Večina vsebin na portalu je dosegljivih brez zbiranja osebnih informacij o uporabniku. Edine informacije, ki jih zbiramo med splošnim obiskom, so podatki iz standardnega strežniškega dnevnika, ki se uporabljajo za analizo uporabe in izboljšanje uporabnosti spletne strani. Med njimi ni osebnih podatkov.

Pri pregledovanju spletnih strani strežnik v vašem računalniku v tako imenovanem piškotku (cookie-ju) shrani delčke informacij, ki niso osebne narave in se uporabljajo za prijaznejšo uporabo spletnega mesta. Ko na vašem računalniku zaprete vse spletne brskalnike, uničite tudi vse piškotke, ki jih je spletno mesto www.ideja21.si začasno shranilo na vašem računalniku. Svojemu brskalniku lahko naročite, da vas opozori vsakič, ko vam strežnik pošlje piškotek ali mu spremenite nastavitve, da ne sprejema piškotkov.

Za pošiljanje povpraševanja morate vpisati svoje podatke, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov zato potrebujemo dovoljenje uporabnika. Kadarkoli lahko zaprosite da vaše kontakte izbrišemo, v tem primeru nam pišite na info@ideja21.si.

Ko pošljete sporočilo preko kontaktnega obrazca, bomo vaš e-poštni naslov uporabili izključno za kontaktiranje osebe v namen ki ga je navedel pri pošiljanju povpraševanja.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

ZAVAROVANJE IN HRANITEV DATOTEK

Podjetje IDEJA21 ni dolžno hraniti končnih multimedijskih izdelkov, ki se jih posreduje naročniku po opravljeni storitvi (npr. logotip podjetja, razne oblikovane tiskovine, datoteke spletnega mesta, fotografije, videi …).

NUJNA NAROČILA IN POVIŠANJE CENE

Dogovorjena cena ali cena po ceniku se lahko zviša v štirih (4) primerih, in sicer:
– če je želja naročnika, da je potrebno naročilo izvršiti v 24-ih urah od potrditve ponudbe, se cena zviša za 25%, (Velja za grafične storitve)
– če je želja naročnika, da je potrebno naročilo izvršiti v soboto, nedeljo ali ob prazničnih dneh, se cena zviša za 35%, (Velja za vse storitve)
– če je želja naročnika, da je potrebno naročilo izvršiti še isti dan, ko je potrdil ponudbo ali ponoči, se cena zviša za 50%. (Velja za grafične storitve)
– če je želja naročnika, da je potrebno naročilo izvršiti v 72-ih urah od potrditve ponudbe, se cena zviša za 25%, (Velja za spletne storitve)

IZDELAVA SPLETNIH STRANI

Podjetje IDEJA21 ne odgovarja za morebitne izpade strežnikov ali nedelovanje spletne strani zaradi napak podjetja, pri katerem je zakupljeno gostovanje spletne strani.

Po pisni potrditvi izdelave spletne strani je naročnik dolžen plačati predplačilo 50% od končne zastavljene cene.

Naročnik se obvezuje, da bo podjetju IDEJA21 plačeval storitve najkasneje v roku 7 dni od izstavitve računa. V primeru neplačila po sedmih (7) dneh ima IDEJA21 pravico naročniku, po predhodnem obvestilu, takoj prekiniti dobavo vseh storitev. IDEJA21 v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

REFERENCE

V kolikor ni v začetku sodelovanja med podjetjem IDEJA21 in naročnikom drugače določeno, si IDEJA21 pridržuje pravico do objave končnih izdelkov (oblikovanih izdelkov, fotografij, videev, spletnih strani  ipd.) kot referenco na svoji spletni strani, facebook profilu in instagramu.

PRAVNI POUK

Ko naročnik odda naročilo (preko kontaktnega obrazca na spletni strani, telefona ali preko e-pošte), je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Izključno pisna komunikacija med strankama velja pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov, zato vas prosimo, da po osebnem obisku ali telefonskem pogovoru ponovite vaše zahteve v pisni obliki. V kolikor določeni pogoji Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji še naprej veljavni. Z veljavnimi zakonskimi predpisi se nadomestijo neveljavni pogoji. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Mariboru.

Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe cenika in vsebine spletne strani brez predhodne objave.

Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 7. 4. 2017 do preklica.

Comments are closed.